Veri Ambarı

Veri Ambarı Kapsam Çalışması

 • İhtiyaç ne?
 • Hangi araçlar kullanılmalı?
 • Yol haritası nasıl olmalı?

Veri Ambarı projesine başlarken bu soruların kuruma uygun cevaplarının bulunması kritiktir önemdedir. Veri Ambarı Kapsam çalışmasında, bu cevapların bulunması amacına yönelik olarak ; aşağıdaki başlıklarda ihtiyaç analizleri yapılır.

 • Kurum stratejilerine uygun olarak İş İhtiyaçları önceliklendirilir
 • Proje süresi ve fazlandırma belirlenir
 • Tahmini Proje bütçesi saptanır
 • Teknolojik bileşenler belirlenir
 • Proje rolleri tanımlanır

Kapsam
Veri Ambarı Kapsam danışmanlık hizmetinin öncelikli hedefi, kurumun stratejik iş hedeflerine uygun raporlama ve analiz ortamının oluşturulabilmesi için gerekli yol haritasının belirlenmesidir.
Bu hedefe yönelik olarak aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilir.

 • Veri Ambarı iş ihtiyaçlarının tespiti ve önceliklendirilmesi amacı ile stratejik karar vericiler ve iş kullanıcıları ile atölye çalışmaları
 • İhtiyaçların şirket stratejileri çerçevesinde önceliklendirilmesi
 • Veri altyapısı ve bilgi sistemlerinin incelenmesi
 • Veri Ambarı Uygulama Yol Haritası’nın hazırlanması

Çalışmamızın süresi, ihtiyaç ve şirket büyüklüğüne göre değişmekte olup 1-2 hafta içerisinde tamamlanması öngörülmektedir.

Yeni Nesil İş Zekası